Μάθαμε ότι περιμένουν νίκη από αυτό ή αυτά τα άλογα σήμερα!

     

    Αρκετά δύσκολη στήλη αυτή εδώ αφού όσο εύκολα πληροφορία για έναν διαγωνιζόμενο ίππο μπορεί να αποδειχθεί δυνατή, άλλο τόσο μπορεί να σε εκθέσει και να αποδειχθεί λάθος ή παραπληροφόρηση κλπ.

    Σίγουρα πάντως να ξέρετε πως οι πηγές πληροφόρησης μας ελέγχονται για το ποσοστό επιβεβαίωσης τους και κατά πόσο κοντά είναι στα συγκεκριμένα άλογα που μας λένε και από ποιο πόστο! Η στατιστική της επιβεβαίωσης των σωστών πληροφοριών ή όχι, είναι η καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία ή όχι της στήλης αυτής!

     


      Sir Ganian